Zespół

ZBIGNIEW OKONIEWSKI

Radca prawny od 1983 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, syndyk masy upadłości od 1991 r. Posiada długoletnie doświadczenie jako radca prawny w zakresie doradztwa dla osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw oraz jako syndyk/doradca restrukturyzacyjny.

TOMASZ OKONIEWSKI

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Aplikację Ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Posiada certyfikat Test of Legal English Skills Advanced. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

 

EWELINA ORŁOW

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

LUCJANNA KAWKA

TADEUSZ ANDRZEJEWSKI

Zajmują się prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi.

 

Zakres usług