Upadłości


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa ZARTMET A. Ziemiński, J Ziemińska Sp. j. w upadłości likwidacyjnej
w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej nr 63 .

Przedsiębiorstwo posiada następujące składniki majątkowe:

1) - prawo własności nieruchomości w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej 63 składającej się z działek gruntu nr 171, 173,170,174/1, 174/2,174/3,172, o łącznej powierzchni 2,2952 ha oraz budynków: biurowego, magazynowego, hali przemysłowej nr 8, hali przemysłowej nr 4, hali przemysłowej nr 6, hali przemysłowej nr 7.
2) - prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 14/4, 14/6 w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej 51 o łącznej powierzchni 0,2831 ha wraz z wiatą nieobudowaną
3) - budowle, środki transportu, maszyny do produkcji blach na pokrycia dachowe, wyposażenie oraz zapasy magazynowe.
Sprzedaży nie podlegają: wierzytelności krajowe i zagraniczne masy, środki pieniężne w kasie oraz zgromadzone na lokacie i rachunku bankowym.

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 4 800 000,00 zł.

Oferty należy składać w Sądzie Rejonowym w Zamościu, (22-400) przy ul. Wyszyńskiego 11 do godziny 15:00 dnia 17 lipca 2018 r.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy w Alior Bank SA nr 12 2490 0005 0000 4520 4281 9289 do godziny15:00 dnia 17 lipca 2018 r.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:50 dnia 18 lipca 2018 r. w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Zamościu przy ul Wyszyńskiego 11. Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można otrzymać w siedzibie masy upadłości w Zamościu przy ul Szczebrzeskiej 63, w biurze Syndyka w Zamościu ul. Kołłątaja 2/4/6.

Syndyk ZARTMET A. Ziemiński , J. Ziemińska s.j. w upadłości likwidacyjnej
w Zamościu (22-400) przy ul. Szczebrzeskiej 63 ogłasza pisemny ofertowy przetarg
na sprzedaż wierzytelności masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie pakietu wierzytelności przedsiębiorstwa o wartości nominalnej 6 267 338,72 zł.

Cena wywoławcza pakietu wierzytelności krajowych i zagranicznych nie jest określona, przetarg wygrywa podmiot który zaoferuje najwyższą cenę . Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można otrzymać w siedzibie masy upadłości w Zamościu (22-400) przy ul. Szczebrzeskiej 63, w biurze Syndyka w Zamościu ul Kołłątaja 2/4/6 lub telefonicznie pod numerem 503 028 771.

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy w Zamościu, 22-400 Zamość , ul. Wyszyńskiego 11 w terminie do godziny15:00 dnia 17 lipca 2018 r. r. Wadium wysokości 1000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości ZARTMET A. Ziemiński , J. Ziemińska s.j w upadłości likwidacyjnej w Alior Bank SA Oddział Zamość nr: 12 2490 0005 0000 4520 4281 9289 do godziny 15:00 dnia 17 lipca 2018 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2018 o godzinie 14:30. w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 11.


===========================================

Syndyk ZARTMET A.Ziemiński J.Ziemińska Sp.j. w upadłości likwidacyjnej w Zamościu przy ul Szczebrzeskiej 63 oferuje do sprzedaży po obniżonej cenie zapasy magazynowe: akcesoria dachowe i elementy systemów rynnowych.
Dokładne informacje o asortymencie można uzyskać w siedzibie spółki lub pod nr telefonu 503 028 771.

============================================

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgłoszenia wierzytelności zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego powinny być składane w sądzie prowadzącym postępowanie upadłościowe, nie zaś w biurze syndyka.

Wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie wierzytelności określają przepisy Prawa upadłościowego. Kancelaria syndyka nie udziela porad dotyczących sposobu i formy zgłoszenia wierzytelności oraz nie sporządza za wierzycieli takich wezwań w prowadzonych przez syndyka postępowaniach.

Zakres usług