Upadłości


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ


Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa ZARTMET A. Ziemiński, J Ziemińska Sp. j. w upadłości likwidacyjnej
w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej nr 63 .

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo o profilu produkcji wyrobów metalowych posiadające następujące składniki majątkowe:
1) - prawo własności nieruchomości w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej 63 składającej się z działek gruntu nr 171, 173,170,174/1, 174/2,174/3,172, o łącznej powierzchni 2,2952 ha oraz budynków: biurowego, magazynowego, hali przemysłowej nr 8, hali przemysłowej nr 4, hali przemysłowej nr 6, hali przemysłowej nr 7.
2) - prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 14/4, 14/6 w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej 51 o łącznej powierzchni 0,2831 ha wraz z wiatą nieobudowaną
3) - budowle, maszyny do produkcji blach na pokrycia dachowe, wyposażenie oraz zapasy magazynowe.
Sprzedaży nie podlegają: wierzytelności krajowe i zagraniczne masy, środki pieniężne w kasie i zgromadzone na lokacie i rachunku bankowym.
Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 5 250 000,00 zł .
Termin złożenia oferty i wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wyznaczono do godziny 15:00 dnia 16 marca 2018 r. Oferty należy składać w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Zamościu, (22-400) przy ul. Prymasa Stanisława Wyszyńskiego 11. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:30 dnia 19 marca 2018 r. w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Zamościu przy ul Wyszyńskiego 11 . Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można otrzymać w siedzibie masy upadłości w Zamościu przy ul Szczebrzeskiej 63, w biurze Syndyka w Zamościu ul Kołłątaja 2/4/6 oraz pod numerem telefonu 503 028 771.

Syndyk ZARTMET A. Ziemiński , J. Ziemińska s.j. w upadłości likwidacyjnej
w Zamościu (22-400) przy ul. Szczebrzeskiej 63 ogłasza pisemny ofertowy przetarg
na sprzedaż wierzytelności masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie pakietu wierzytelności przedsiębiorstwa ZARTMET o wartości nominalnej 6 267 338,72 zł .
Cena wywoławcza pakietu wierzytelności krajowych i zagranicznych wynosi 100 000,00 zł. Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można otrzymać w siedzibie masy upadłości w Zamościu (22-400) przy ul. Szczebrzeskiej 63, w biurze Syndyka w Zamościu ul Kołłątaja 2/4/6 lub telefonicznie pod numerem 503 028 771.
Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy w Zamościu, 22-400 Zamość , ul. Prymasa Stanisława Wyszyńskiego 11 w terminie nie później niż do godziny 15:00 dnia 16 marca 2018 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2018 r. o godzinie 14:30 w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie prawidłowej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł zł w terminie do godziny 15:00 dnia 16 marca 2018 r

===========================================

Syndyk ZARTMET A.Ziemiński J.Ziemińska Sp.j. w upadłości likwidacyjnej w Zamościu przy ul Szczebrzeskiej 63 oferuje do sprzedaży po obniżonej cenie zapasy magazynowe: akcesoria dachowe i elementy systemów rynnowych.
Dokładne informacje o asortymencie można uzyskać w siedzibie spółki lub pod nr telefonu 503 028 771.

============================================

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgłoszenia wierzytelności zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego powinny być składane w sądzie prowadzącym postępowanie upadłościowe, nie zaś w biurze syndyka.

Wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie wierzytelności określają przepisy Prawa upadłościowego. Kancelaria syndyka nie udziela porad dotyczących sposobu i formy zgłoszenia wierzytelności oraz nie sporządza za wierzycieli takich wezwań w prowadzonych przez syndyka postępowaniach.

Zakres usług