Upadłości


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ

Syndyk TIMBERONE S.A. w upadłości likwidacyjnej w Biłgoraju (23-400) , ul Bohaterów Monte Cassino 12 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa w skład której wchodzą:


1. prawo własności częściowo zabudowanych działek gruntu nr : 89/5, 88/2, 88/5, 86/3, 87/1 przy ul Krzeszowskiej w Biłgoraju. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju księga wieczysta KW ZA1B/00080343/5 (pow. łączna - 2,3942 ha),
2. prawo własności częściowo zabudowanych działek gruntu nr: 89/7, 89/8, 89/9, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 85/5, 91, przy ul Krzeszowskiej w Biłgoraju , dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju księga wieczysta KW ZA1B/00066787/5 (pow. łączna - 9,1468 ha).


Przedmiotem przetargu są nieruchomości wymienione w pkt 1 i pkt 2 łącznie. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3 586 000,00 zł netto. Do ceny nabycia będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Oferty należy składać do godziny 15:00 dnia 10 września 2018 r. w siedzibie Syndyka Zbigniewa Okoniewskiego w Zamościu (22-400) przy ul Kołłątaja 2/4/6 . Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do godziny 15:00 dnia 10 września 2018 r. na rachunek bankowy masy upadłości w Alior Bank SA Oddział Zamość nr 76 2490 0005 0000 4520 7926 8991.


Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Syndyka w Zamościu (22-400) przy ul Kołłątaja 2/4/6 w dniu 12 września 2018 r. o godzinie 09:00. Regulamin przetargu oraz inne informacje na temat postępowania można otrzymać w biurze Syndyka 22-400 Zamość ul. Kołłątaja 2/4/6 oraz pod numerem telefonu 604 791 542 lub 503 028 771.

===========================================

Syndyk ZARTMET A.Ziemiński J.Ziemińska Sp.j. w upadłości likwidacyjnej w Zamościu przy ul Szczebrzeskiej 63 oferuje do sprzedaży po obniżonej cenie zapasy magazynowe: akcesoria dachowe i elementy systemów rynnowych.
Dokładne informacje o asortymencie można uzyskać w siedzibie spółki lub pod nr telefonu 503 028 771.

============================================

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgłoszenia wierzytelności zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego powinny być składane w sądzie prowadzącym postępowanie upadłościowe, nie zaś w biurze syndyka.

Wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie wierzytelności określają przepisy Prawa upadłościowego. Kancelaria syndyka nie udziela porad dotyczących sposobu i formy zgłoszenia wierzytelności oraz nie sporządza za wierzycieli takich wezwań w prowadzonych przez syndyka postępowaniach.

Zakres usług